Zelené strechy

Na vytvorenie zmysluplnej strešnej záhrady je potrebné použiť špeciálne hydroizolačné skladby odolávajúce prerastaniu a realizácia špeciálnych vegetačných substrátov i vlastnej vegetačnej skladby, ktorá je schopná pri priemernej údržbe rásť a tým Vám robiť radosť.

Je dobré si uvedomiť, že neexistuje bezúdržbová zelená strecha. Strešné zloženie síce vďaka moderným materiálom zadržujú určité množstvo vlahy, vždy je nutná vlastná údržba zelene , a ak nie je namontovaný automatický zavlažovací systém aj pravidelne zavlažovať. Ďalej je potrebné si uvedomiť, že zelená strecha znamená statické zaťaženie nosnej konštrukcie, ktorá musí byť na tento účel konštruovaná. Dodatočné zatrávnenie striech je možné len na základe výsledku statického posudku, väčšina strešných konštrukcií však nemá dostatočnú statickú rezervu.


Zelené strechy je možné v zásade rozdeliť do 3 druhov:

- strecha PUR. Extenzívna strecha s nenáročnými rastlinami so skromnými nárokmi na vodu. Priemerná hrúbka zeminy je 8cm, používa sa ľahká zemina. Asfaltové pásy proti prerastaniu koreňov k hydroizolácií.

- strecha PLUS. Táto zelená strecha už obsahuje ťažšiu zeminu v min. hrúbke 15cm. Sadiť je možné trávu a väčšinu kvetov, byliny. Tieto rastliny už majú bohato rozvetvené a pomerne agresívne korene. Asfaltové pásy by mali obsahovať pomedenú nosnú vložku.

- strecha PARK. Obsahuje ťažkú zeminu v min. hr. 35cm a viac. Je možné vysádzať akékoľvek rastliny vrátane kerov, stromov a rastlín so zvlášť agresívnym koreňovým systémom. Pre dosiahnutie plnej a dlhodobej spoľahlivosti by mali byť použité pásy s vloženou medenou fóliou.


  Pre jednoduchšiu údržbu bývajú na strešných záhradách realizované chodníčky. U rozsiahlych záhrad nie je od veci vytvoriť príjemné posedenia s potôčikom, jazierkom, skalkami či inými oku lahodiacimi komponentami.

  Realizácia strešnej záhrady je finančne náročná, výslaedok však stojí za to!