Terasy

E.T.Košice s.r.o. pri realizácií terás používa dlažbu na podložkách. Vzorová skladba terasy:

- ťažká betónová dlažba
- podložky pod dlažbu
- extrudovaný polystyrén 3cm
- syntetická textília 300g/m2
- modifikované pásy príp. hydroizolačná fólia
- syntetická textília 200-300g/m2
- penový polystyrén vyrezaný do spádu
- penový polystyrén doskový
- modifikovaný asfalt. pás s hliníkovou fóliou
- asfalt. penetračný náter
- nosná stropná konštrukcia

Hlavnou výhodou uvedeného zloženia s dlaždicami na podložkách je jednoduchá prípadná demontáž, keďže sa jedná o volne položenú dlažbu. Minimálny rozmer dlažby by mal byť 40x40x4. Veľkou výhodou totálnej rekonštrukcie terasy je jej odľahčenie. Rekonštrukcie starých terás doporučujeme realizovať kompletne, teda odstránením celého pôvodného zloženia až k nosnej konštrukcii a realizovaním horeuvedeného zloženia. Cena takejto rekonštrukcie sa pohybuje okolo 130Euro/m2. Je nekompromisným riešením a z ekonomického hľadiska dlhodobejšieho horizontu aj najefektívnejším.