Referencie

Kovohuty Krompachy a.s.

DATAS , Toryská 3. Košice

SOU Obchodné , Bocatiova 1 Košice

Povodie Bodrogu A Hornádu , Medzi mostami 2 Košice

M.Š. Rumanova, Košice

Domov dôchodcov a soc. služieb , Andráščíkova 2 Košice

Reštaurácia Hrádok , Košice

Obchodné stredisko , Gelnica

Krčma u Janka , Komenského Košice

Obytný blok SNP 48 Košice

Obytný blok Vihorlatská 12 , Košice

Obytný blok Brnenská 33,46 Košice

Obytný blok Turgenevova 33 Košice

Obytný blok Donská 14 Košice

Obytný blok Hlinná 19 Margecany

Obytný blok Hurbanova 28 Košice

Potraviny Jednota Jaklovce

Kronospan Zvolen a mnoho ďalších…