PVC fólie

Základným hydroizolačným materiálom sú valcované fólie z mäkčeného PVC. Hydroizolačná PVC krytina je dodávaná ako ucelený strešný systém s testovaným a výrobcom doporučeným mechanickým kotvením a vyriešením všetkých detailov plochej strechy (priechody, odtoky..). Súčasťou fóliového systému sú poplastované plechy z ktorých sa vyhotovia všetky klampiarske prvky, ktoré sú potrebné k realizácii diela. Teplovzdušné privarenie fóliového pásu na tieto klampiarske prvky zaručuje pevnosť ako u samotného materiálu.

Strešná fóliová hydroizolácia je riešená ako ucelený systém prepracovaný do posledného detailu. Vedľa základného hydroizolačného fóliového materiálu sú do realizácie zapojené aj pomocné materiály – separačná podkladová a ochranná textília, povlakové plechy, tvarovky, strešné vpuste, kotviace prvky, tmely, lepidlá, atď. Strešná fóliová krytina môže byť položená na všetky bežné podkladové vrstvy (betón, drevo, penový polystyrén, asfaltový krytinu), a to ako u novostavieb, tak aj pri rekonštrukciách strešných plášťov.

Hydroizolačné strešné fóliové systémy sú vrátane potrebných prvkov dodávané priamo od výrobcu autorizovaným izolatérskym firmám, ktorým zaisťuje vyškolenie pracovníkov, ktorí izolačné práce prevádzajú. Čím je garantovaný spôsob prevedenia izolácií a ich dlhodobá funkčná spoľahlivosť.