Ploché strechy a hydroizolácia plochých a pultových striech

FIRMA E.T.KOŠICE S.R.O. REALIZUJE KOMPLETNÉ OPRAVY

A SKLADBY REKONŠTRUOVANÝCH A NOVÝCH STRIECH.

 


 

Jednotlivé vrstvy plochých striech realizované našou firmou:

- hydroizolačné vrstvy ( asfaltové, modifikované pásy, fólia z PVC, POLYOLEFÍNU, EPDM)

- podkladové vrstvy ( asfaltové pásy, fólia PE al. PVC, separačná geotextília )

- tepelná izolácia (polystyrén, extrudovaný polystyrén, minerálna vlna, PVR, špeciálna izolácia)

- parotesná zábrana ( asfaltové pásy, fólia  PE, PVC)

- stabilizačné súvrstvie na prevedenej izolácii ( štrk, dlažba, betón, zatrávnenie )

DRUHY PLOCHÝCH STRIECH

( izolácia mechanicky kotvená, natavená al. lepená)

Ide o mechanicky pripevnené súvrstvie k tuhej al. nosnej vrstve. Kotvená izolácia je voľne položená, mechanicky prikotvená k podhľadu a zvarená v spoji. Takto riešené ploché strechy spĺňajú všetky požiadavky na moderné strešné konštrukcie pri minimálnej hmotnosti celého súvrstvia ( tzv. ľahké strechy ).Vhodné sú na rôzne podklady bez nutnosti odstránenia pôvodných aj pomočených vrstiev. Pri mechanickom kotvení dochádza k odvedeniu a postupnému odparovaniu vody nachádzajúcej sa v strešnom plášti. Natavené al. lepené krytiny sú pripevnené celoplošne. Jedná sa o natavované al. samolepiace asfaltové pásy al. samolepiace fólie. Realizujeme tiež tepelnú izoláciu plochých striech rôznymi materiálmi podľa ich použitia, kvality a ceny :

- lisované minerálne vlákna ( ORSIL, NOBASIL, ROCKWOOL…)

- polystyrén a extrudovaný polystyrén

( štrk, dlažba, betón, …)

Zaťažené strechy sú zvyčajne tam, kde sa jedná o tzv. masívne strechy.Zaťaženie volne položených vodotesných hydroizolácií zabezpečuje dokonalú stabilitu súvrstvia voči vetru a čo je najhlavnejšie – značne predlžuje životnosť krytiny pretože ju chráni pred UV žiarením. Tento systém je vhodný pre nové strechy aj zrekonštruované.

Realizujeme tiež tepelnú izoláciu takto prevedených systémov

- lisované minerálne vlákna ( ORSIL, NOBASIL, ROCKWOOL…)

- extrudovaný polystyrén

Najkvalitnejším spôsobom zateplenia je systém inverznej strechy. Jeho jedinečnosť je v umiestnení tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu na hydroizoláciu. Vďaka tomu nedochádza ku kondenzácií vodnej pary pod hydroizoláciou a samotná krytina je dokonale chránená pred poveternostnými vplyvmi, UV žiareniu a mechanickému poškodeniu.

  ( zatrávnené strechy, parkoviská, atypické tvary )

Zelené strechy, strešné záhrady a perkoviská sú realizované z volne položených hydroizolácií s nosnou vložkou. Táto krytina je spolu s tepelnou izoláciou zaťažená skladbou zatrávnenia, resp. dlažbou alebo inými materiálmi vhodnými na terasy, parkoviská. Pri týchto typoch striech realizujeme všetky vrstvy zatrávnenia, napr. akumulačné, drenážne, ochranné a vegetačné. Esteticky ztvárnené strechy ( oblúkovité, šikmé…) realizujeme v rôznych farebných prevedeniach asf. pásov – príp. fólií.

   Všetky hydroizolačné materiály aplikované našou firmou sú bezúdržbové. Tieto hydroizolácie, hlavne asfaltové a fóliové sú dodávané ako kompletné sytémy t.j. rôzne tvarovky, rohy, kúty, kotviace prvky, doplnkové a klampiarske prvky z poasfaltovaného, alebo poplastovaného plechu.

- dokonale zabezpečujú aj nulové spády, dlhá 30-50 ročná životnosť, odolnosť pred UV žiarením, montáž aj na pôvodné vrstvy bez nutnosti demontáže, aplikácia po celý rok, čiastočná paropriepustnosť, možnosť čiastočného odventilovania pár, pevnosť, ohybnosť aj pri teplotách -30oC , samozhášavosť , nevyžadujú suchý podklad, možnosť farebného výberu


 

SKLADBY STRIECH

Kompaktná strecha – vzorová skladba

* na obr. číslované zdola

1. beton
2. EMAILLIT-BV extra – špeciálna penetrácia
3. horúci bitumen 100/25
4. CORIGLAS – penové sklo
5. horúci bitumen 100/25
6. VEDASTAR V3E – podkladný pás
7. VEDATOP S5 alebo VADAFLEX S/5 – vrchný pás s modrozeleným posypom
8. štrk

Zateplená strecha – vzorová skladba

* na obr. číslované zdola – obr. vľavo

1. oceľový trapézový plech
2. VEDEGARD SK – samolepiaca parozábrana
3. VEDACOLL – lepiaci tmel – min. 3 pruhy o šírke 8 cm/m
4. CORIPACT – dosky z minerálnej vlny
5. VEDATOP TM – podkladný elastomerobitumenový pás (samolepiaci)
6. VEDATOP S5 – vrchný elastomerobitumenový pás (natavovací)
* na obr. číslované zdola – obr. vpravo

1. beton
2. EMAILLIT-BV extra – špeciálna penetrácia,
3. VEDAGARD AL-V4E-parozábrana,
4. VEDATEX adhaesiv – lepiaci tmel (min. 3 pruhy o šírke 4cm/m)
5. VEDAPOR TOP – svinovateľný polystyrenový pás
6. VEDATOP S5 modrozelený – vrchný elastomerobitumenový pás (natavovací)

Priemyselná strecha – vzorová skladba

* na obr. číslované zdola

1. ocelový trapézový plech
2. PE fólia
3. VEDAPORIT PS 20 SE – polystyrénové dosky
4. VEDAPLAN MF – mechanicky kotvená fólia

Kreatívna strecha – vzorová skladba

* na obr. číslované zdola

1. spádový beton
2. EMAILLIT -BV extra – špeciálna penetrácia
3. VEDATEX adhaesiv – lepiaci tmel – min. 3 pruhy o šírke 4 cm/m
4. VEDAGARD AL-K – parozábrana
5. VEDATEX adhaesiv – lepiaci tmel – min. 3 pruhy o šírke 4 cm/m
6. VEDAPOR STAR – svinovatelný polystyrénový pás
7. VEDASTAR jesenná hnedá – samolepiaci elastomerobitumenový pás

Zelená strecha – vzorová skladba

* na obr. číslované zdola

1. oceľový trapézový plech
2. VEDEGARD SK – samolepiaca parozábrana
3. VEDATEX adhaesiv – lepiaci tmel – min. 3 pruhy o šírke 4 cm/m
4. VEDAPORIT PS 20 SE – polystyrénové dosky
5. VEDATOP SU – samolepiaci elastomerobitumenový pás s mikroventiláciou
6. VEDAFLOR WS-E – pás proti prerastaniu korienkov
7. VEDAFLOR SSM 200 – deliaca fólia
8. VEDAFLOR SSM 500 – zásobníková ochranná rohož
9. 8 cm minerálny substrát ZL
10. Sedum – vegetácia nenáročná na vlhkosť

Zelená strecha – vzorová skladba

* na obr. číslované zdola

1. betón
2. EMAILLIT -BV extra – špeciálna penetrácia
3. horúci bitumen 100/25
4. CORIGLAS C1/C2 – dosky z penového skla
5. horúci bitumen 100/25
6. VEDATECT PYE PV 200 DD – podkladný elastomerobitumenový pás
7. VEDAFLOR WS-E modrozelený – elastomerobitumenový pás odolný proti prerastaniu korienkov
8. kamenná drť
9. betónová dlažba


TYPICKÉ VADY STRIECH

Zle ukotvená fólia a
jej odtrhnutie vetrom.

Degradácia asfaltových oxidačných pásov vplyvom starnutia, slnečného žiarenia a prestupom vody do medzivrstiev izolačných pásov.

Roztrhnutie oxidačných asfaltov
- tieto pásy majú nulovú ťažnosť v ťahu!

Nevyspádovaná strecha s vydutými bublinami vznikajúcimi dôsledkom zatekania do medzivrstvia izolačných pásov + zlé ukončenie komínových hlavíc.


HYDROIZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH

Modifikované asfaltované pásy – najmodernejšia ochrana strechy na báze termoplastických kaučukov.

- mikroventilačný paropriepustný pás- strecha “dýcha”

- obsahujú najkvalitnejšie asfalty

- najnáročnejšie hydroizolácie strechy, žumpy

- mimoriadne ohybné a elastické

- výborná priľnavosť

- odolnosť voči širokej amplitúde teplôt do -15oC

- pásy na mieru

- záruka 10-15 rokov

- životnosť 30-50 rokov

Používajú sa na najnáročnejšie hydroizolácie v jednej a vo viacerých vrstvách, prípadne v kombinácií s klasickými nataviteľnými pásmi, vyrobenými na sklenených nosných vložkách. Patria k najvýhodnejším výrobkom na tesnenie strešných detailov.

Základné výhody mechanicky kotveného systému
( modif. asf.pásy, fólie, PVC )

1. Pre dokonalú hydroizoláciu postačuje jedna vrstva
2. Pri rekonštrukciách nieje potrebné odstraňovať pôvodné vrstvy krytín a tak nevzniká problém s likvidáciou odpadu.
3. Modif.pásy aj fólia je pružná v najširšom reálnom rozmedzí vysokých aj nízkych teplôt
4. Keďže sa jedná o kotvený systém pri ktorom sú pásy voľne položené k podkladu, nedochádza k pretrhnutiu HI spôsobené dilatačnými zmenami podkladu.
5. Samotné kotvenie kotviacimi prvkami zabraňuje vzniku bublín a odutín, keďže celá strecha je prevzdušnená, čo bude trvať počas celej doby životnosti HI.
6. Na tieto systémy poskytujeme až 15 ročnú záruku pri overenej životnosti cca 30-50 rokov bez údržby!