Konštrukcia strechy

Pre dobrú šikmú strechu je charakteristický súlad správne zvolenej staticky nadimenzovanej nosnej časti – krovu, kvalitnej krytiny, klampiarskych prvkov, správnej skladby vrstiev strechy a dôkladnej montáže s prepracovanými detailmi. Medzi najpoužívanejšie krovy rodinných domov patria väznicové sústavy – hambálok, stojatá a ležatá stolica. Konštrukcia krovu závisí od sklonu strešných rovín, rozponu, materiálového vyhotovenia, hmotnosti krytiny a pod. Materiálovou bázou krovu môže byť drevo, oceľ alebo železobetón.

POŽIADAVKY NA KONŠTRUKCIU STRECHY

statické, funkčné, hydrofyzikálne, prevádzkové, konštrukčné, protipožiarna odolnosť, ekonomické, trvanlivosť, životnosť, tepelnotechnické, akustické, estetické, protikorózne, spoľahlivosť, možnosť kontroly a údržby, BOZP

DELENIE:

Strešná konštrukcia sa skladá:
• nosná strešná konštrukcia
• strešný plášť
• doplnkové konštrukcie a prvky
Delenie podľa skladby strešného plášťa:
• jednoplášťové
• viacplášťové
Strešné plášte delíme:
• vetrané
• nevetrané
Podľa sklonu:
• ploché 0-10°
• šikmé 10° – 45°
• strmé > 45°

 

Podľa materiálu:
• drevené
• betónové
• kovové
• kombinované
Podľa vlastnej kcie krovu:
• úsporné novodobé krovy- krokvové a hambálkové krovy
• tradičné väznicové krovy
Podľa rozpätia:
• s malým rozpätím L=10 – 15m
• so stredným rozpätím 12m≤L≤36m
• s veľkým rozpätím L>36m
Podľa technológie:
• zhotovené priamo na stavbe
• montované

Typy drevených krovov

Podľa nosného systému možno krovové konštrukcie rozdeliť na viaceré druhy:
• väznicové sústavy (stojatú stolicu, ležatú stolicu, vešadlá, vzperadlá, manzardové krovy, kombinované sústavy),
• hambálkové sústavy,
• vlašské sústavy,
• väzníkové sústavy,
• rámové sústavy,
• úsporné sústavy samonosných strešných rovín,
• kombinované sústavy atď.

    

    


 

KONŠTRUKCIE ŠIKMEJ STRECHY